کودک و نوجوان
1397/12/15 16:17

شیر مادر چگونه تغییر می کند؟

۱. از تولد تا روز سوم پس از آن، شیر تولیدی مایعی غلیظ و زردرنگ است. این مایع «آغوز» نامیده می شود و میزان زیادی شیر مادر چگونه تغییر می کند؟

ویتامین و پروتئین برای حفاظت از نوزاد شما در برابر عفونت دارد. این مایع، ملین ملایمی است که به راه افتادن روده ها

و اجابت مزاج نوزاد هم کمک می کند. ۲۱. از روز ۳ تا روز ۱۰، شیر اولیه تولید می شود. این شیر آب بیشتری دارد. ٣. از روز ۱۰ به بعد، شیر کامل تولید می شود. این شیر از این نظر منحصر به فرد است که ترکیب آن در طول روز تغییر می کند به گونه ای که محتوای چربی در طول یک نوبت تغذیه افزایش می یابد یعنی اکثر چربی در انتهای وعده شیر خوردن نوزاد به وی می رسد تا در پایان یک نوبت شیردهی سیر شود و مدتی بخوابد.

۴. از تغذیه توأم شیر مادر و شیر مصنوعی در هفته های اول باید ممانعت نمود مگر آنکه پزشک به شما توصیه نماید. ۵. در صورت محرومیت نوزاد از شیر مادر، شیر مصنوعی مغذی است هرچند مزایای شیر مادر را ندارد. ۶ بنا به توصیه پزشک در برخی موارد نادر قطع دایمی یا گذرای شیر مادر لازم است.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :