کودک و نوجوان
1399/02/28 10:49

نشانه های کودک باهوش چیست؟

-در 4 ماهگى تبسم و لبخند دارد، براى نوبه غذاى خود انتظار مى‌کشد.
-در 7 ماهگى مى‌نشیند، روى دست‌هاى خود خم مى‌شود، اشیاء را با دست مى‌گیرد و با دست خوئد تصویر خویش را در آینه نوازش مى‌کند.
-در 10 ماهگى روى دست و پا مى‌خزد و گاهى یک دوقدم مى‌رود، به اثاثیه منزل آویزان مى‌شود، مى‌تواند بابا، ماما بگوید.
-در 12 ماهگى اگر یک دست او را داشته باشیم راه مى‌رود، مى‌توانم قائم باشک کند.
-در 15 ماهگى به تنهائى چندقدم راه مى‌رود، از پله‌ها بالا مى‌رود. حدود ۶ کلمه بلد است و اسباب بازى را نشان مى‌دهد.
-در 18 ماهگى بخوبى راه مى‌رود، به عکس کتاب نگاه مى‌کند، مى‌تواند مستقلاً غذا بخورد.
-در 2 سالگى از پله بالا و پایین مى‌رود، کتاب را ورق مى‌زند، جمله‌اى سه کلمه‌اى مى‌سازد، نام خود را مى‌داند تدریجاً ادرار خود را کنترل مى‌کند.
-در 3 سالگى مى‌تواند سه‌چرخه سوار شود، رکاب بزند، کلمات جمع را بکار برد، کفش خود را بپوشد.
-در 4 سالگى مى‌تواند ده شئ را بشمارد، تقسیمات پول را بلد است، انگشتان دست را درهم مى‌کند و رنگ‌ها را مى‌شناسد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :