کودک و نوجوان
1398/12/17 10:56

در تربیت فرزند، از سه کلید "منطق، عاطفه و جدیت" استفاده کنید

منطقی بودن، مثل زمانی که فرزند شما خواسته به جایی دارد و باید برآورده شود. بنابراین: دلیلی برای جدال و بحث نیست.

عاطفی بودن، مثل زمانی که احساس می کنید با کمی ابراز عشق و توجه، می شود به اتمسفر ارتباط شما و فرزندتان آرامش منتقل کرد بنابراین: دلیلی برای استفاده از روش های منفی ارتباطی مثل بحث، توهین، تحقیر نیست.

جدی بودن، مثل زمانی که قانونی را وضع کرده اید و اطمینان دارید به صلاح فرزندتان است، باید با جدیت (بدون عصبانیت)، روی حرف تان بایستید. بنابراین: دلیلی برای بحث های طولانی و قوانین بی ثبات است.
:recycle: کانال تربیت فرزند
:white_check_mark:دکتر خناری نژاد روانشناس

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :