کودک و نوجوان
1398/08/21 14:55

شکل گیری شخصیت کودک در هر سن و وظایف والدین

تولد تا ١سالگی: سن شکل گیری دلبستگی و احساس ایمنی
 وظیفه والدین: پاسخگوی حساس بودن به نیازها و گریه کودک


٢-١ سالگی سن شکل گیری حس استقلال
 وظیفه والدین: دادن فرصت اکتشاف و تحرک؛ صحبت کردن زیاد با کودک و توصیف اعمال کودک ؛ استفاده از تکنیک پرت کردن حواس برای تربیت کودک

 ٤-٢ سالگی سن دوستیابی ورود به گروه و یادگیری زبان 
 وظیفه والدین: اقتدار؛ الگوی خوب بودن؛ اعطای وظایف به کودک؛ خوب گوش دادن به کودک و احساساتش 

١٢-٥ سالگی سن شکل گیری هویت کودک؛ شکل گیری عزت نفس و یادگیری ارزشها و هنجارها
وظایف والدین: اقتدار؛ الگوی خوب بودن؛ یاد دادن مهارت حل مساله؛ نظارت بر کودک و دوستی های او؛ ایجاد رابطه خوب با کودک

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :