کودک و نوجوان
1398/08/20 10:24

مراقب پیامد رفتار با کودک باشیم!

من وقتی که به مادرم می گویم یک لیوان آب می خواهم و او در جواب می گوید :

کار دارم یا الان به تو آب دادم ، 
یا وقتی که برمیگردم می گویم این را می خواهم و او در جواب می گوید :
صبر کن ، چقدر حرف میزنی ، بیست تا مهمان دارم ، 

بچه در کودکی به تدریج به این نتیجه می رسد که دقیقا در مغز او کاشته می شود که من وقتی محتاج هستم و به چیزی نیاز دارم ، بد هستم و وقتی که محتاج هستم فرد مورد تنفر هستم .

نتیجه این می شود : مثل بسیاری از ما ، خجالت می کشیم جلوی مردم غذا بخوریم ، خجالت می کشیم جلو مردم بخوابیم و استراحت کنیم ، خجالت می کشیم برویم و در جایی بگوییم که ما میخواهیم دستشویی برویم و حتی یک بازی ای درمی آوریم که انگار ما اصلا دستشویی نمی رویم و غذا هم نمیخوریم ،برای آنکه پیامی در کودکی گرفته ایم که روزی که تو محتاجی تو بدی و فرد مورد تنفری هستی.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :