کودک و نوجوان
1398/07/08 14:59

سنجد تنقلات مفید کودکان

-در بهبود سحج (خراش) های ناشی از زیادی صفرا مفید است.
-به عنوان تنقلات کودکان بسیار عالی است و خواص زیادی برایشان دارد.
-مقوی معده، بندآورنده اسهال، شادی آور و در بهبود سردردهایی که ناشی از بخارات معده و اعضای دیگر باشد، موثر است.
-گوشتش، گوشت می رویاند، پوست و هسته اش در نیرومندی استخوان موثر است.
-مزاج آن سرد و خشک است و مصلح آن عسل و شکر سرخ است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :