گردشگری
1398/03/20 16:14

پارک معجزه دبی

پارک «معجزه دبی» امارات با 45 میلیون گل یکی از بزرگترین پارک های گل جهان در وسط بیابان های خشک و بایر امارات بنا شده است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :