گردشگری
1398/01/22 11:13

ارگ سمنان

با شنیدن اسم ارگ، شاید یاد ارگ بم، و یا ارگ شیراز بیوفتید. اما جالبه بدانید در گذشته شهر سمنان هم ارگ داشته.

به صورت کلی،  ارگ به قلعه های کوچکی که در میان قلعه های بزرگ تر هستن گفته می شه که امور اداری شهر در آن ها انجام می شده و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودن.

امروزه از ارگ سمنان تنها این دروازه باقی مانده. این دروازه به عنوان نماد سمنان شناخته می شه.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :